kerk

Historie

Herfst 2019:  Maria Koninginkerk 60 jaar

In 2009 werd, ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan van de Maria Koninginparochie, 

de Historie van de parochie herschreven en met foto's aangevuld. Klik op onderstaand

Mariabeeldje dat wordt u de geschiedenis aangereikt.  Veel plezier. 

Maria Koningin 4

Maria Koninginkerk Baarn

Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

E-mail: mkp@hetnet.nl
Telefoon: 035-5413470
dringend geestelijke hulp: 035-6035518

Vieringen
Elke z
ondag om 10.30 uur 

(tenzij anders vermeld)