kerk

Wie zijn wij

De Maria Koningin Geloofsgemeenschap is een van de negen locaties van de H.H. Martha en Mariaparochie. naar de website

Onze gemeenschap, die gezamenlijk het verhaal van Jezus Christus levendig wil houden en doorvertellen: een verhaal van geloof, hoop en (naasten)liefde.
Door samen te vieren, te bidden, te dienen en te leren tracht ze mee te werken aan een wereld waarin de Geest van God in mensen tot haar recht komt.
De gemeenschap bouwt voort op de pijlers van Schrift en Traditie en probeert deze ook zelf mede vorm te geven op een eigentijdse manier.

De Maria Koningin Gemeenschap wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen, die zich bezinnen op en herkennen in het verhaal van God in het eigen leven, in dat van medemensen en in de wereld; een plaats waar ruimte is voor ieders geloofsbeleving, waar mensen zich persoonlijk met elkaar verbonden voelen, elkaar ontmoeten en inspiratie opdoen.
Juist met het oog op de toekomst wil de Maria Koningin Gemeenschap een relevante en actieve rol spelen op het marktplein van de samenleving.

Dat betekent enerzijds een extra accent op de diaconale (dienende) taak van de kerk. Vanuit haar inspiratie wil zij niet schromen om in woorden te verkondigen en in daden een antwoord te geven op vragen, die zich vanuit de directe, maatschappelijke omgeving voordoen.
Anderzijds wil de Maria Koningin een antenne hebben voor (jonge) mensen, die op hun eigen manier verbonden zijn met de geloofsgemeenschap en zoeken naar eigentijdse vormen van bezinning.
Tenslotte wil de Maria Koningin gemeenschap dit doen in samenwerking met andere plaatselijke kerkgenootschappen en daardoor ook – met respect voor de verschillende geloofstradities – meebouwen aan de (locale) eenheid van de kerken.

 

 

 

Maria Koninginkerk Baarn

Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

E-mail: mkp@hetnet.nl
Telefoon: 035-5413470
dringend geestelijke hulp: 035-6035518

Vieringen
Elke z
ondag om 10.30 uur 

(tenzij anders vermeld)