kerk

Pastoraatgroep

De locale geloofsgemeenschappen vormen de basis van onze parochie. In elke plaats is een pastoraatgroep (PG). Leden van de PG zijn ter plaatse oog en oor. Ze staan open voor vragen en initiatieven uit de gemeenschap. Zij stemmen locale pastorale werkzaamheden op elkaar af en scheppen ruimte voor nieuwe initiatieven. Ze spreken mensen aan om hun talenten in te zetten voor de kerk. Ze zorgen dat er wordt omgezien naar mensen die aandacht nodig hebben. Zo wordt zichtbaar dat leden van de plaatselijke geloofsgemeenschap samen met het overkoepelende pastorale team de pastorale zorg dragen.

De PG komt enkele keren bij elkaar samen met de pastoraatgroepen van de Nicolaaskerk in Baarn en de Nicolaaskerk in Eemnes. Voorts maakt de PG deel uit van de Maria Koningin Raad.

De pastoraatgroep bestaat uit de volgende leden:

Wim Jongmans voorzitter
Honneke v.d. Sande secretaris
Gerard v.d. Heide liturgie; lekenvoorgangers
Cecile Maagdenberg Oecumene en Raad van Kerken (RvK vacature)
Kees Fijen jeugd en jongeren / bijzondere projecten
Jolien Paulussen wijkcontact en gemeenschapsopbouw
Gerry Olthoff diaconie / caritas
Wies Sarot pastoraal team

Maria Koninginkerk Baarn

Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

E-mail: mkp@hetnet.nl
Telefoon: 035-5413470
dringend geestelijke hulp: 035-6035518

Vieringen
Elke z
ondag om 10.30 uur 

(tenzij anders vermeld)