kerk

Locatieraad

De Locatieraad organiseert, in goede afstemming met het bestuur van de Parochie Martha en Maria, alles met betrekking tot de praktische gang van zaken in de Maria Koninginkerk.

 

Samenstelling

Voorzitter Wim Jongmans

coördinatie beraden

035-5382422
Secretaris Honneke van de Sande eerstaansprekende in
parochiële aangelegenheden
035-5412084
Budgethouder Ben van Merriënboer   035-5420432
Beheer Nico van der Kuijl onderhoud gebouwen en inventaris,
verhuur ruimten, onderhoud tuin
035-5413956
Algemeen lid Gerry Olthoff diaconie / Caritas 035-5422763

Maria Koninginkerk Baarn

Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

E-mail: mkp@hetnet.nl
Telefoon: 035-5413470
dringend geestelijke hulp: 035-6035518

Vieringen
Elke z
ondag om 10.30 uur 

(tenzij anders vermeld)