kerk

Raad van kerken Baarn

 Onder auspiciën van de Raad van Kerken worden er 2 à 3 keer per jaar oecumenische vieringen gehouden.

  • Op de derde zondag van januari, het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid, worden kansels geruild.Voorgangers uit deelnemende kerken gaan voor in diensten van andere geloofsgemeenschappen.
  • Op de zondag na Pinksteren wordt een gezamenlijke Oecumenische ochtendkerkdienst gehouden, afwisselend in Paaskerk, Pauluskerk en Maria Koninginkerk. Hierin gaan twee voorgangers voor. De overige kerkgebouwen zijn op datzelfde tijdstip gesloten.
  • Gedurende de 40dagentijd worden in Het Brandpunt op 4 donderdagen vastenmaaltijden gehouden in het kader van de Vastenaktie.
  • Wordt op oudjaar in een van de aangesloten kerken een Gebedsviering gehouden.

voor meer info RvK zie   website RvK

Maria Koninginkerk Baarn

Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

E-mail: mkp@hetnet.nl
Telefoon: 035-5413470
dringend geestelijke hulp: 035-6035518

Vieringen
Elke z
ondag om 10.30 uur 

(tenzij anders vermeld)