kerk

Paaskerk

Met de Gereformeerde Kerk Paaskerk (PKN) wordt er 3 keer per jaar een zg. Dominicusviering georganiseerd. Dit is een gebedsviering voornamelijk met liederen van Huub Oosterhuis.
Deze vieringen zijn naar het voorbeeld van de Dominicuskerk te Amsterdam.

De bijzondere band met de Paaskerk is ontstaan doordat de Maria Koningin gedurende de verbouw van de Paaskerk haar gebouw voor de zondagsvieringen heeft opengesteld voor de Paaskerk gemeente.

Zo wordt aan het begin van de vasten- of 40dagentijd, de Aswoensdag samen met de Paaskerk gevierd. Afwisselend of in de Maria Koninginkerk of in de Paaskerk.  website Paaskerk

Maria Koninginkerk Baarn

Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

E-mail: mkp@hetnet.nl
Telefoon: 035-5413470
dringend geestelijke hulp: 035-6035518

Vieringen
Elke z
ondag om 10.30 uur 

(tenzij anders vermeld)