kerk

VIERINGEN
(voor meer informatie, zie kerkblad)

2017

perlenbuch neu

 

Zondag 17 dec 10.30 u 

3de zondag van de Advent
Communieviering 
voorganger: Gerard v.d. Heide

Zondag  24 dec ‘sochtends
geen viering

Zondag 24 dec 21.00 u
Kerstavond Communieviering
voorganger: Veronica Selleger
met project- en fam.koor o.l.v.
Reeuwert Tromp en Hans Verburg

Zondag 25 dec 10.30 u    
Eerste Kerstdag Euch.viering
voorganger: Frans Zwarts met
project- en fam.koor o.l.v.
Reeuwert Tromp en Hans Verburg

Zondag 26 dec. 2de Kerstdag:
geen viering

Zondag 31 dec 10.30 u
Oudejaarsviering
Communieviering
voorganger: Gerard v.d. Heide 
‘savonds geen viering

2018

Maandag, 01 jan 2018
Nieuwjaarsdag geen viering

Zondag 07 jan 10.30 u
Communieviering
voorganger: Jan Houben

Zondag 14 jan 10.30 u
Communieviering
voorganger: Frans Overbeek

Zondag 21 jan 10.30 u
thema: Gebedsweek voor
de Eenheid
Eucharistieviering
voorganger: Wil Veldhuis met
koor o.l.v. Reeuwert Tromp

Zondag 28 jan 10.30 u
Communieviering
voorganger: Cor v.d. Sluis

 

OVERWEGINGEN

Tijdens de viering op 09 juli 
werd de overweging uitge-
sproken door lekenvoor-
ganger: Cor van der Sluis. 
Klik op:

'De zachte krachten zullen
zeker winnen'

In de viering van 03 september
sprak Cecile Maagdenberg in
haar overweging over beleving.
Klik op:
'De Wereld Draait Door'

Tijdens de Vriendschapsviering,
met als thema: 'Vrijheid in je Geloof',
van 12 nov. 2017 in de Paaskerk
was de onderstaande overweging
van Cecile Maagdenberg:

Klik op: Vrijheid in je Geloof 

 

 

Kerkblad

Voor inzage in uw
parochieblad  Samen Kerk 
november t/m 17 december
2017, klik dan op onderstaande
afbeelding:

Kopij voor Samen Kerk
Kerst 2017 t/m januari 2018
inleveren 
vóór 28 november
en kopij voor de Bijlage vóór
10 december 2017
in Word aan: 
gerdavesters19@kpnmail.nl

Bijlage kerkblad
Maria Koninginkerk
 

ch35-deux-lions-creusant-la-tombe-de-st-paul 2.jpg

Bijlage november /
advent 2017

Voor inzage in de 
Bijlage november/advent
2017 klik dan op bovenstaan-
de afbeelding.

Bijlage kerkblad april 2017
Bijlage kerkblad maart 2017
Bijlage kerkblad februari 2017
Bijlage kerkblad dec 2016/jan 2017

De kerkbladen van alleen de MKK vanaf november 

2014 t/m jan 2016 staan in het menu 'KERKBLAD'

 

Agenda

DSCF0869

2017
ADVENT

17 dec 14.00u
Hohe Messe J.S. Bach
Groot Nicolaas koor in
H. Nicolaas- kerk  Baarn
zie Samen Kerk pg. 22

17 dec 19.30u
Volkskerstzang in MKK
zie Samen Kerk pg 22

18 dec t/m 06 jan
Kerststallenroute in Baarn
‘Weg van het Licht’

23 dec 16.30u
Kerstspel en Kindje Wiegen
in de Maria Koninginkerk 

25 dec 09.30u
Kerstontbijt  foyer MKK

2018

10 jan 09.00u
Schoon maken  MKK

11 jan 20.00u
Bijeenkomst MK Raad

14 jan 16.00u
Preek vd Leek met
Marijke Helwegen in
Paaskerk

14 jan 17.00u
Cantateviering Paaskerk
met Bachcantorij Baarn

20 jan 10.30u
Bijeenkomst Wijkcontact
personen in de foyer MKK

21 jan 15.30u
Zinnige zondag in Brand-
punt zie SamenKerk pg. 23 

 

BRIEF VAN :
PAUS FRANCISCUS

vluchtelingenvraagstuk

 

2009 10130001

LIEF EN LEED

 

DSCF0869

I n   M e m o r i a m

Mw. Baukje Rondhuis-
                       Sierperda

Op 90-jarige leeftijd is begin
oktober 2017 mw. Rondhuis
overleden.  
Voor inzage in het
In Memoriam: 
Klik op: Mw. Rondhuis

Mw. Joke van Rijkom-
                 Stuyvenberg

2017 10 22 Joke v Rijkom

Op 05 oktober 2017 is
Joke van Rijkom overleden.
Voor inzage in het
In Memoriam:
Klik op: 
Mw. Joke van Rijkom

Marco van Maurik

Op 13 oktober 2017 is 
Marco van Maurik 
overleden.

Marco van Maurik

Voor inzage in het 
In Memoriam: klik op
Marco van Maurik

 

Maria Koninginkerk Baarn

Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

E-mail: mkp@hetnet.nl
Telefoon: 035-5413470
dringend geestelijke hulp: 035-6035518

Vieringen
Elke z
ondag om 10.30 uur