kerk

VIERINGEN
(voor meer informatie, zie kerkblad)

perlenbuch neu

 2018

Woensdag 14 feb 19.30 u
Aswoensdagviering in
Maria Koninginkerk
met leden Paaskerk 
voorgangers: ds.Marleen
Kool en Veronica Selleger

Zondag 18 feb 10.30 u
Eucharistieviering 
voorganger: Joachim Skiba met
koor o.l.v. Reeuwert Tromp

Zondag 25 feb 10.30 u
Communieviering 
voorganger: Jan Houben

Zondag 04 maart 10.30 u
Eucharistieviering
voorganger: Wil Veldhuis

 

OVERWEGINGEN

Tijdens de viering op 09 juli 
werd de overweging uitge-
sproken door lekenvoor-
ganger: Cor van der Sluis. 
Klik op:

'De zachte krachten zullen
zeker winnen'

In de viering van 03 september
sprak Cecile Maagdenberg in
haar overweging over beleving.
Klik op:
'De Wereld Draait Door'

Tijdens de Vriendschapsviering,
met als thema: 'Vrijheid in je Geloof',
van 12 nov. 2017 in de Paaskerk
was de onderstaande overweging
van Cecile Maagdenberg:

Klik op: Vrijheid in je Geloof 

 

 

Kerkblad

Voor inzage in uw
parochieblad  Samen Kerk 
februari 2018, klik dan op 
onderstaande afbeelding:

Kopij voor Samen Kerk
maart 2018 
inleveren vóór 15 februari
en kopij voor de Bijlage vóór
22 februari 2018 
in Word aan: 
gerdavesters19@kpnmail.nl

         Bijlage 
Maria Koninginkerk
 

F2191

februari 2018

Voor inzage in bovenstaande
Bijlage klik dan op de afbeelding.

Bijlage kerkblad april 2017
Bijlage kerkblad maart 2017
Bijlage kerkblad februari 2017
Bijlage kerkblad dec 2016/jan 2017

De kerkbladen van alleen de MKK vanaf november 

2014 t/m jan 2016 staan in het menu 'KERKBLAD'

 

Agenda

DSCF0869

2018

14 feb 09.00u
Schoon maken  MKK

14 feb 15.15u
Verbranden palmtakjes
in Maria Koningin Kerk

15 feb 20.00u
Schatgraven in Baarn
Apostolisch Genootschap

17 feb 17.30u
Cantateviering Pauluskerk
met Bachcantorij Baarn

22 feb 18.00u
Vastenmaaltijd in
Het Brandpunt

01 mrt 18.00u
Vastenmaaltijd in
Het Brandpunt

02 mrt 16.30u
Cafe Pensee: Hoezo
Honger ? Er is toch
voldoende ?  Inleider
Laurens den Dulk

Klik op de onderstaande
'gele' zinnen voor inzage
in de Vastenbrief  

Vastenbrief 2018 van
Kardinaal W. Eijk 

BRIEF VAN :
PAUS FRANCISCUS

vluchtelingenvraagstuk

 

2009 10130001

LIEF EN LEED

 

DSCF0869

I n   M e m o r i a m

Mw. Baukje Rondhuis-
                       Sierperda

Op 90-jarige leeftijd is begin
oktober 2017 mw. Rondhuis
overleden.  
Voor inzage in het
In Memoriam: 
Klik op: Mw. Rondhuis

Mw. Joke van Rijkom-
                 Stuyvenberg

2017 10 22 Joke v Rijkom

Op 05 oktober 2017 is
Joke van Rijkom overleden.
Voor inzage in het
In Memoriam:
Klik op: 
Mw. Joke van Rijkom

Marco van Maurik

Op 13 oktober 2017 is 
Marco van Maurik 
overleden.

Marco van Maurik

Voor inzage in het 
In Memoriam: klik op
Marco van Maurik

 

Maria Koninginkerk Baarn

Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

E-mail: mkp@hetnet.nl
Telefoon: 035-5413470
dringend geestelijke hulp: 035-6035518

Vieringen
Elke z
ondag om 10.30 uur