kerk

VIERINGEN
(voor meer informatie, zie kerkblad)

perlenbuch neu

 2019

Zondag 30 juni 10.30 u
Communieviering

Voorganger: Sjef van Dijk

Zondag 07 juli 10.30 u
Communieviering
Familie-Vakantieviering

voorgangers: Veronica Selleger, 
Jeannette Verburg e.a. met 
fam. koor o.l.v. Hans Verburg

Zondag 14 juli  let op: 11.00 u
Eucharistieviering

voorganger: Mauricio Menesses 

Zondag 21 juli  10.30 u
Communieviering 
Voorganger: Gerard v.d. Heide 

Zondag 28 juli  10.30 u
Communieviering
Voorganger: Ria Welters

Zondag 04 aug  10.30 u
Eucharistieviering
voorganger: Wil Veldhuis

Zondag 11 aug 10.30 u
Communieviering
Voorganger: Gerard v.d. Heide

Zondag 18 aug 10.30 u
Communieviering
Voorganger:  Wies Sarot

Zondag 25 aug  10.30 u
Communieviering
Voorganger: Sjef van Dijk 

 

OVERWEGINGEN

Op Paasmorgen, 21 april ging
Cecile Maagdenberg voor in een
bijzondere viering. Klik op
Paasmorgen enz. dan kunt u haar
overweging nog eens lezen. 

  'Paasmorgen 21 april 2019'

In de Oec. Vriendschap-viering
van 17 febr. in de Paaskerk werd
de Overweging uitgesproken  door
Gerard van der Heide. 
Klik op 'Gast-Vriendschap', dan 
kunt u deze nog eens lezen. 

'Gast-Vriendschap' 

Kerstmorgen 2018

DSC_8907.jpg

Op Kerstmorgen 25 dec 2018
was de Overweging van Cecile
Maagdenberg, wilt u deze
nogmaals lezen klik dan op:

2018 12 25 CM Overweging Kerstmorgen

Het thema van de viering op

zondag, 27 mei 2018  was:
'Helden en Heiligen'. 
Hieronder de overweging van
Cecile Maagdenberg.
Voor u om na te lezen, klik op: 

Maria van Magdala

Wie is Herder..., 

Tijdens de viering op 09 juli 
werd de overweging uitge-
sproken door lekenvoor-
ganger: Cor van der Sluis. 
Klik op:

'De zachte krachten zullen
zeker winnen'

In de viering van 03 september
sprak Cecile Maagdenberg in
haar overweging over beleving.
Klik op:
'De Wereld Draait Door'

Tijdens de Vriendschapsviering,
met als thema: 'Vrijheid in je Geloof',
van 12 nov. 2017 in de Paaskerk
was de onderstaande overweging
van Cecile Maagdenberg:

Klik op: Vrijheid in je Geloof 

 

 

Kerkblad

Voor inzage in het blad
M&M Martha en Maria
juli / aug 2019, ga
naar www. parochienet.nl

 

Kerkblad van de
Maria Koninginkerk: 

 ‘Maria Boodschap’

   Kerkblad Maria Koningin
Geloofsgemeenschap Baarn,
 behorend tot de HH. Martha 
    & Maria Parochie

Marc Chagall Edelstenen uit de hemel Lalique Museum 380x512 2

 Juli / augustus 2019

 Voor inzage in bovenstaande
'Maria Boodschap'
klik dan op de afbeelding.


Kopij voor 'Maria Boodschap'
september 2019 inleveren
voor 
20 aug 2019 in Word aan: 

gerdavesters19@kpnmail.nl 

Bijlage kerkblad april 2017
Bijlage kerkblad maart 2017
Bijlage kerkblad februari 2017
Bijlage kerkblad dec 2016/jan 2017

De kerkbladen van alleen de MKK vanaf november 

2014 t/m jan 2016 staan in het menu 'KERKBLAD'

HISTORIE MARIA KONINGINKERK

In november 2009 heeft de toen
nog Maria Koninginparochie haar
50 jarig jubileum gevierd. (Nu is
de Maria Koningin Gemeenschap
een onderdeel van de 
Martha&Maria Parochie)

Komende herfst 2019 wordt het
60 jarig bestaan van onze Maria
Koningin gevierd. Die laatste 10
jaar moet nog aangevuld worden.
Als u op het onderstaand Maria
beeldje klikt, dan kunt u lezen
wat onze Gemeenschap in die
50 jaar zoal beleefd heeft. 
Veel leesplezier. 

Maria Koningin

 

Agenda

DSCF0869

2019 

25 juni 17.30u 
Ontmoetingsmaaltijd ‘Gastvrij Baarn’ 
in Brandpunt

14 aug 09.00 u
Schoonmaken Maria Koninginkerk

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF

Klik op de onderstaande 
'gele' zinnen voor inzage
in de Vastenbrief  

Vastenbrief 2019 van
Kardinaal W. Eijk 

BRIEF VAN :
PAUS FRANCISCUS

vluchtelingenvraagstuk

 

2009 10130001

LIEF EN LEED

 

DSCF0869

IN MEMORIAM

Dirk Jan  Olthoff
Dick
09 mei 1937 - 15 mei 2019

 Dick Olthoff

Voor inzage in het 
In Memoriam, klik op
Dirk Jan Olthoff

Lex Wubbe Scan 20190507

Voor inzage in het 
In Memoriam, klik op
In Memoriam Lex Wubbe

Qruinus Martinus Sluijs

QrienSluijs

Voor inzage in het
In Memoriam klik op:
Quirinus Martinus Sluijs

Theodora Johanna Efdé

2016 3

Voor inzage in het
In Memoriam klik op:
Theodora Johanna Efdé

Oud parochiaan 
Henriëtte Beemster - 
van der Bijl

Henriette Beemster.jpg

Voor inzage in het memoriam klik op: 
Henriëtte Beemster - van der Bijl

Mw. Joke van Rijkom-Stuyvenberg

2017 10 22 Joke v Rijkom

Voor inzage in het
In Memoriam: Klik op: 
Mw. Joke van Rijkom

 

 

Maria Koninginkerk Baarn

Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

E-mail: mkp@hetnet.nl
Telefoon: 035-5413470
dringend geestelijke hulp: 035-6035518

Vieringen
Elke z
ondag om 10.30 uur