kerk

VIERINGEN
(voor meer informatie, zie kerkblad)

 2019

Zondag 29 sep 10.30u
Communie- en Familieviering met
Familiekoor o.l.v. Hans Verburg
Voorgangers: Veronica Selleger en
Jeannette Verburg e.a.

Zondag 06 okt 10.30 u
Eucharistieviering ter gelegenheid v/h
60 jarig jubileum v/d Maria Koninginkerk
Voorganger: Frans Zwarts
Feestkoor o.l.v.
Hans Verburg 
en Reeuwert Tromp

jub website

                                  Programma

U bent uitgenodigd om naar het hele programma of
onderdelen ervan te komen. Neem gerust iemand mee.

10.30u   Feestelijke mis,
              pastor Frans Zwarts / 
 Feestkoor
12.00u   Koffie met lekkers en broodjes
              Muziek Fujaro / jazzy
              Toespraak Wim Jongmans
13.10u   Abe de verteller vertelt, deel 1
13.30u   Drankje en hapje
13.45u   Abe de verteller vertelt, deel 2
14.10u   Borrel met dansgelegenheid 
              Muziek Fujaro / flamenco / funk
15.30u   Afsluiting

Gedurende de muziek is er marktplaats
met
boeken en cadeautjes*

*goede doelen:
https://samosvolunteersr.org 
https://bootvluchteling.nl 

wat overblijft gaat naar:
https://www.lokaal-o.nl 

Zondag 13 okt 10.30u
Communieviering
voorganger: Frans Overbeek

Zondag 20 okt 10.30u
Communieviering
voorganger: Sjef van Dijk
extra collecte Missiezondag

Zondag 27 okt 10.30u
Communieviering
voorgangers: Tilly Jongmans
Annelies v.d. Molen

Zaterdag 02 nov 19.30u
Allerzielen, Gebedsviering
voorganger: Veronica Selleger

Zondag 03 nov 10.00u Paaskerk
Oecumenische Vriendschaps-
viering met Gelegenheidskoor
o.l.v. Kees de Bruijn
voorgangers: ds. Marleen Kool
en Cecile Maagdenberg

OVERWEGINGEN

21 april 2019 Cecile Maagdenberg  
Klik op:   'Paasmorgen 21 april 2019'

17 febr. 2019 Gerard van der Heide. 
Klik op: 'Gast-Vriendschap' 

25 dec 2018 Cecile Maagdenberg, 
klik op: 
2018 12 25 CM Overweging Kerstmorgen

27 mei 2018 Cecile Maagdenberg.
klik op: Maria van Magdala
Wie is Herder..., 

09 juli 2017 Cor van der Sluis. 
Klik op:  'De zachte krachten zullen
zeker winnen'

03 sept.2017 Cecile Maagdenberg 
Klik op: 'De Wereld Draait Door'

12 nov. 2017 Cecile Maagdenberg
Klik op: Vrijheid in je Geloof 

 

 

Kerkblad

 Voor inzage in het blad
M&M Martha en Maria
oktober 2019, ga
naar www. parochienet.nl

 Kerkblad van de
Maria Koninginkerk: 

 ‘Maria Boodschap’
   Kerkblad Maria Koningin
Geloofsgemeenschap Baarn,
 behorend tot de HH. Martha 
    & Maria Parochie

 2019 09 15 Groeneveld

     Oktober 2019

 Voor inzage in bovenstaande
'Maria Boodschap'
klik dan op de afbeelding.
Helaas werkt deze functie
nu niet.

Kopij voor 'Maria Boodschap'
november 2019 inleveren
voor 
16 okt 2019 in Word aan: 
gerdavesters19@kpnmail.nl 
 
MARIA KONINGINKERK
HISTORIE

In november 2009 heeft de toen
nog Maria Koninginparochie haar
50 jarig jubileum gevierd. (Nu is de
Maria Koningin Gemeenschap een
onderdeel van de Martha&Maria
Parochie)
Komende 06 oktober 2019 wordt
het 60 jarig bestaan van onze
Maria Koningin gevierd. 
Klik op het Mariabeeldje dan leest
u over de 50 jaar Maria Koningin
Gemeenschap. Veel leesplezier. 

Maria Koningin

 

 

 

Agenda

DSCF0869

2019 

02 - 09 - 16 - 23 - en 30 oktober 
van 19.30- 20.30 uur
Repetitie Vriendschapskoor o.l.v.
Kees de Bruijn in de Paaskerk

05 okt  10.00 u
Bijeenkomst van INLIA zie pg.18
in Emmauskerk te Amersfoort

06 okt 19.30 u in Paaskerk
Cantatedienst met Bach Cantorij Baarn

20 okt 20.00 u in de Sleutel Soest
Cursus 'Uitvaarten' zie pg 14-15

14 nov 20.0 u in Maria Kon. Kerk
Bijeenkomst van de
Maria Koningin Raad 

 

NIEUWSBRIEF

Klik op de onderstaande 
'gele' zinnen voor inzage
in de Vastenbrief  

Vastenbrief 2019 van
Kardinaal W. Eijk 

BRIEF VAN :
PAUS FRANCISCUS

vluchtelingenvraagstuk

 

2009 10130001

LIEF EN LEED

 

DSCF0869

IN MEMORIAM

Jan Knijnenburg
19 aug 1929 - 06 aug 2019

Jan

Voor inzage in het
In Memoriam, klik dan
op: Jan Knijnenburg

 

Dirk Jan  Olthoff
Dick
09 mei 1937 - 15 mei 2019

 Dick Olthoff

Voor inzage in het 
In Memoriam, klik op
Dirk Jan Olthoff

Lex Wubbe Scan 20190507

Voor inzage in het 
In Memoriam, klik op
In Memoriam Lex Wubbe

Qruinus Martinus Sluijs

QrienSluijs

Voor inzage in het
In Memoriam klik op:
Quirinus Martinus Sluijs

Theodora Johanna Efdé

2016 3

Voor inzage in het
In Memoriam klik op:
Theodora Johanna Efdé

Oud parochiaan 
Henriëtte Beemster - 
van der Bijl

Henriette Beemster.jpg

Voor inzage in het memoriam klik op: 
Henriëtte Beemster - van der Bijl

Mw. Joke van Rijkom-Stuyvenberg

2017 10 22 Joke v Rijkom

Voor inzage in het
In Memoriam: Klik op: 
Mw. Joke van Rijkom

 

 

Maria Koninginkerk Baarn

Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

E-mail: mkp@hetnet.nl
Telefoon: 035-5413470
dringend geestelijke hulp: 035-6035518

Vieringen
Elke z
ondag om 10.30 uur 

(tenzij anders vermeld)