kerk

VIERINGEN

(voor meer informatie, zie kerkblad)

2017

Oktober

Zondag 01 okt 10.30 uur            
Communieviering                          
voorganger: Cor van der Sluis
met koor o.l.v. Reeuwert Tromp

Zondag 08 okt 10.30 u  
Eucharistieviering
voorganger: pastor Wil Veldhuis

Zondag 15 okt 10.30 u  
Communieviering 
voorganger: Sjef van Dijk

Zondag 22 okt 10.30 u  
Communieviering
voorganger: Gerard van der Heide

Zondag 29 okt  10.30 u 
Eucharistieviering           
voorganger: Pastoor Joachim Skiba

Donderdag, 02 nov 19.30 u
Allerzielen  Gebedsviering 
voorganger: Veronica Selleger

Zondag 05 nov 10.30 u
Familie/Communieviering
voorganger: Veronica Selleger

OVERWEGINGEN

Tijdens de viering op 09 juli 
werd de overweging uitge-
sproken door lekenvoor-
ganger: Cor van der Sluis. 
Klik op:

'De zachte krachten zullen
zeker winnen'

In de viering van 03 september
sprak Cecile Maagdenberg in
haar overweging over beleving.
Klik op:
'De Wereld Draait Door'

 

 

Kerkblad

Voor inzage in uw parochieblad 
Samen Kerk oktober
2017, klik dan op onderstaande
afbeelding:

Kopij voor Samen Kerk
november 2017 inleveren 
vóór 12 oktober en 
kopij voor de Bijlage vóór
18 oktober 2017
in Word aan: 
gerdavesters19@kpnmail.nl 

Bijlage kerkblad
Maria Koninginkerk

 Lempertz-979-274-Modern-Art-Ernst-Barlach-Lehrender-Christus-Chris.jpg

Voor inzage in de
Bijlage oktober 2017
klik dan op 
bovenstaan-
de afbeelding.

Bijlage kerkblad april 2017
Bijlage kerkblad maart 2017
Bijlage kerkblad februari 2017
Bijlage kerkblad dec 2016/jan 2017

De kerkbladen van alleen de MKK vanaf november 

2014 t/m jan 2016 staan in het menu 'KERKBLAD'

 

Agenda

DSCF0869

2017
OKTOBER

06 okt 16.30 u
Cafe Pensee 
in de Speeldoos
'Manna voor de ziel'
zie Bijlage pg 7

11 okt 16.30 u
Schoon maken van de
Maria Koninginkerk

29 okt 17.00 u
Cantateviering Allerzielen
in Nicolaaskerk met  de
Bachcantorij  

 

 

 

 

BRIEF VAN :
PAUS FRANCISCUS

vluchtelingenvraagstuk

 

2009 10130001

Maria Koninginkerk Baarn

Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

E-mail: mkp@hetnet.nl
Telefoon: 035-5413470
dringend geestelijke hulp: 035-6035518

Vieringen
Elke z
ondag om 10.30 uur